MEIN KONTO
E-Mail
Passwort
Ich habe mein Passwort vergessen
polski German English

Datenschutz

 
JANIAK PRODUKTE
SERVICE
Kategorien

Hersteller
 
 
WARENKORB
Menge: 0
Wert: 0.00 EUR
Warenkorb zeigen
Sonderangebote
Neue Produkte
 

1. Administratorem danych jest firma BASSOON REEDS JANIAK Sylwester Janiak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: Zrąb 50, 22-420 Skierbieszów, adres korespondencyjny: ul. T. Kościuszki 4/3, 22-400 Zamość, adres poczty elektronicznej: admin@bassoon.pl, NIP: 644-114-26-66, REGON 240017233.

2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Podstawa przetwarzania, zakres i okres przechowywania danych:

a) przetwarzanie danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów:

b) przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy:

c) przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:

4. Na naszej stronie nie dokonujemy profilowania odwiedzających ją osób, które polegałoby na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie danej osoby w oparciu o jej zachowanie na stronie Sklepu.

5. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) podmiotom obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

b) podmiotom obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

c) dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

d) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych (jak np. biura księgowe, kancelarie prawne, firma windykacyjne) zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

e) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, urzędom skarbowym).

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uprawnienia, o których mowa powyżej można realizować kontaktując się z Administratorem listownie, poprzez wiadomość e-mail lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, na podstawie której dane były przetwarzane, mogą one być przetwarzane wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do ich retencji.

Bassoon Reeds Janiak Copyright © 2011 BASSOON REEDS JANIAK       Oprogramowanie sklepow internetowych web-market.pl
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia.

^